Main Menu

 

 

Name

Enrollment ID

Batch

Supervisor

Co-Supervisor

DAC Member 1

DAC Member 2

DAC Member 3

Shveta Mahajan

10PP11A15001

Aug-2011

Dr. S.K. Mittal

Mr. Amitava Das

Dr. Amod Kumar

Dr. Sunita Mishra

Mr. Harry Garg

Manpreet Kaur

10PB12J15003

Jan-2012

Dr. Sunita Mishra

Dr. P Anil Kumar (IMTECH)

Dr. Akashdeep

Dr. Manoj Nayak

Dr. Sudipta Sarkar

Maninder Meenu

10PP12J15002

Jan- 2012

Dr Sunita mishra

Dr Paramita Guha

Dr H K Sardana

Dr Suman Singh

Dr Ghanshyam

Balachakravarty Neelappu

20EE12J15012

Jan 2012

Dr H K Sardana

Dr O P Kharbanda

Dr Amod Kumar

Dr Neelesh Kumar

Dr Sudipta Sarkar

Naga Vara Aparna Akula

32EE12J15005

Jan 2012

Dr H K Sardana

 

Dr. Vinod Karar

Dr. Bhargab Das

Dr.Akashdeep

Rishemjit Kaur

32EE12J15006

Jan 2012

Dr. GPS Raghava

Dr. Amol P Bhondekar

Dr. Vinod Karar

Dr. Sunita Mishra

Dr. Manoj Nayak

Divya Agrawal

32EE12J15007

Jan 2012

Dr Vinod Karar

 

Dr H K Sardana

Dr Sunita Mishra

Dr Navneet aulakh

Ritesh Kumar

32EE12J15008

Jan 2012

Dr. GPS Raghava

Dr. Amol P Bhondekar

Dr. Vinod Karar

Dr. Sunita Mishra

Dr. Manoj Nayak

Ripul Ghosh

32EE12J15009

Jan 2012

Dr H K Sardana

 

Dr Amod Kumar

Dr. Bhargab Das

Dr Sudipta Sarkar

Raj Kumar Pal

32EE12J15010

Jan 2012

Dr. Vinod Karar

Dr. Harry Garg

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. Inderpreet Kaur

Dr. Bhargab Das

Sudeshna Bagchi

32EE12J15011

Jan 2012

Dr Samir Mondal

 

Dr HK Sardana

Dr Manoj Nayak

Dr Neelam Kumari

Ashish Gaurav

32EE12J15012

Jan 2012

Dr H K Sardana

 

Dr Amod Kumar

Dr Sunita Mishra

Dr Babban Bansod

Sukhbir Singh

10PP12A15001

Aug 2012

Dr. Inderpreet Kaur

Dr Abir De Sarkar (INST)

Dr Manoj Nayak

Dr Sudipta Sarkar

Dr Neelam Kumari

Shriniwas Yadav

20EE12A15006

Aug 2012

Dr. Inderpreet Kaur

Dr. Ananth Venkateshan (IISER Mohali)

Dr. Sameer K Mondal

Dr. Neelam Kumari

Dr. B.S. Bansod

Nitin Kumar

20EE12A15005

Aug 2012

Dr H K Sardana

Dr S N Shome

Dr Sanjit Debnath

Dr Akash Deep

Dr Sanjit Debnath

Punjan Dohare

20EE12A15004

Aug 2012

Dr Amol P Bhondekar

 

Dr Amod Kumar

Dr Inderpreet Kaur

Dr Sachin Tyagi

Pooja Devi

20EE12A15012

Aug 2012

Dr. Manoj Nayak

 

Dr. Sachin Tyagi

Dr. Neelam Kumar

Dr. Sanjit Debnath

Girish C Mohanta

20EE12A15018

Aug 2012

Dr. Akash Deep

Dr. Sanjay Mondal

Dr. H. K. Sardana

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Manoj Nayak

Srikanth V

20EE12A15011

Aug 2012

Dr H K Sardana

Dr. Neerja Mittal

Dr Neelesh Kumar

Dr. Umesh Kumar Tiwari

Dr. Bhargab Das

Sankho Turjo Sarkar

20EE12A15020

Aug 2012

Dr. Amod Kumar

Dr. Amol P Bhondekar

Dr H K Sardana

Dr. Sunita Mishra

Dr Navneet aulakh

Surbhi Gupta

20EE12A15021

Aug 2012

Dr. Amod Kumar

 

Dr Neelesh Kumar

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Sanjiv Soni

Deepak Sharma

20EE12A15007

Aug 2012

Dr. Amol P Bhondekar

 

Dr. Amod Kumar

Dr. Baban S Bansod

Dr. Neelam Kumari

Shashi Poddar

20EE12A15014

Aug 2012

Dr. Amod Kumar

-

Dr. Neelesh Kumar

Dr. S K Mittal

Dr. Samir Mondal

Neha Khatri

20EE12A15019

Aug 2012

Dr. Vinod Karar

Dr. Harry Garg

Dr. Samir K Mondal

Dr. Amit L Sharma

Dr. Bhargab Das

Prashant Kumar

20EE12A15009

Aug 2012

Dr. Sanjit K. Debnath

Dr. Praveen K. Thakur, Dr. Baban KS Bansod

Dr. Bhargab Das

Dr. Sunita Mishra

Dr. H. K. Sardana

Mukesh Kumar

20EE12A15015

Aug 2012

Dr. Vinod Karar

None

Dr. N S Aulakh

Dr. Neelam Kumari

Dr. Harry Garg

Siddharth Kaushik

10PP13J15001

Jan 2013

Dr. Umesh Tiwari

Dr. A. K. Paul

Dr. Amod Kumar

Dr. Samir Mondal

Dr. Neerja Mittal

Sarita Devi

10PP13J15002

Jan 2013

Dr. Sachin Tyagi

Dr. A. K. Paul

Dr. Amod Kumar

Dr. Akashdeep

Dr. Bhargab Das

Deepika Bhatnagar

10PP13A15001

Aug 2013

Dr Inderpreet Kaur

Dr Ashok Kumar

Dr Umesh Tiwari

   

Uma Kamboj

10PP13A15002

Aug 2013

Dr. Sunita Mishra

Dr. Paramita Guha

Dr. Umesh Kumar Tiwari

Dr. Neerja Mittal

Dr. Suman Singh

Harjodh Singh

10PP13A15003

Aug 2013

Dr. Sunita Mishra

Dr. P. Anil Kumar(IMTECH)

Dr.Akashdeep

Dr. Manoj Nayak

Dr. Sachin Tyagi

Manil Kukkar

20EE13A15004

Aug 2013

Dr. Akash Deep

---------------------

Dr. AMIT LOCHAN SHARMA

Dr. UMESH KUMAR TIWARI

Dr. SANJIT KUMAR DEBNATH

Yogeshwar Singh Dadwhal

20EE13A15007

Aug 2013

Dr H K Sardana

Mr Satish Kumar

Dr Amod Kumar

Dr Neerja Mittal

Dr Raj Kumar

Vandana Gupta

20EE13A15008

Aug 2013

Dr Sachin Tyagi

Dr A K Paul

Dr Manoj Kumar Nayak

Dr Akash  Deep

Dr Neerja Mittal

Shambo Roy Chowdhury

20EE13A15009

Aug 2013

Dr. Vinod Karar

Dr. Amol P Bhondekar

Dr. Neelesh Kumar

Dr. Sanjeev Virdi

Dr. Neelam Kumari

Saurav Kumar

32EE13A15009

Aug 2013

Dr Sunita Mishra

Dr Amol P Bhondekar

Dr Sudopta Sarkar

Dr Akash Deep

Dr. Manoj Nayak

Neha Sharma

20EE14J15003

Jan-14

Dr. Akash Deep

Dr. Manoj K Nayak

Dr. Amit L. Sharma

Dr. Umesh K. Tiwari

Dr. Samir K. Mondal

Rohit Sharma

20EE14J15004

Jan-14

Dr. Vinod Karar

Dr. Harry Garg

Dr. Inderpreet Kaur

Dr. Neelam Kumari

Dr. Amit Lochan Sharma

Sanjeev K Bharadwaj

20EE14J15005

Jan 2014

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. Akash Deep

Dr. Manoj K Nayak

Dr. Bhargab Das

Dr. Umesh K. Tiwari

Sunita P

20EE14J15006

Jan -14

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. S.K.Mittal

Dr. Vinod Karar

Dr. Bhargab Das

Dr. Akashdeep

Vemuri SRS Praveen Kumar

20EE14J15007

Jan-14

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. Neelam Kumari

Dr. Raj Kumar

Dr. Bhargab Das

Dr. Paramita Guha

Swagat K Smantray

20EE14A15021

Aug-14

Dr.Sanjeev Kumar

Dr.Prasant Mahapatra

Dr. Vinod Karar

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr Umesh k Tiwari

Jyotsana Mehta

20EE14A15001

Aug-14

Dr. Akash Deep

Dr. A. K. Paul

Dr. Umesh K Tiwari

Dr. Manoj K Nayak

Dr. Sanjit Debnath

Neha

20EE14J15002

Aug-14

Dr. Neelesh Kumar

 

Dr. Amod Kumar

Dr. Neelam Kumari

Dr. Prasant Mahapatra

Siddhartha Sarkar

20EE14A15004

Aug-14

Dr. Bhargav Das

Mr. Satish Kumar

Dr. Vinod Karar

Dr. Prasant K Mahapatra

Dr. Sachin Tyagi

Ratan Das

20EE14A15005

Aug-14

Dr. Neelesh Kumar

None

Dr. Suman Singh

Dr. Vinod Karar

Dr. Prasant Mahapatra

Baljit Singh

20EE14A15006

Aug-14

Dr. Manoj Kumar Nayak

Dr Manish Hooda (SCL, Mohali)

Dr. Akash Deep

Dr. Neelam Kumari

Dr. Prasant Mahapatra

Prabhat Kumar Baghel

 

Aug-14

Dr. S V Rama Gopal

Dr. Raj Kumar

Dr. Vinod Karar

Dr. Umesh Tiwari

Dr. Neelesh Kumar

Sandeep Singhai

20EE14A150023

Aug-14

Dr. H K Sardana

Dr. Anuradha Madhukar

Dr. Vinod Karar

Dr. Umesh Tiwari

Dr. Neelesh Kumar

Jayant Kumar

(20EE14A15013

Aug-14

Prof. R.K. Sinha

       

Saransh Khandelwal

20EE14A15018

Aug-14

Dr. Sanjeev Kumar

 

Dr. Amod Kumar

Dr. Prasant Mahapatra

Dr. Umesh Tiwari

Rashmi Achla Minz

20EE14A15015

Aug-14

Dr Samir K Mondal

 

Dr Umesh k Tiwari

Dr R. K Sinha

Dr Neelam  kumari

Lingaraj Hadimani

20EE14A15020

Aug-14

Dr. Neerja Mittal

None

Dr H K Sardana

Dr. Sunita Mishra

Dr. Sachin Tyagi

RAJIV DUBEY

10PP15J15001

Jan-15

Dr. Raj Kumar

None

Dr. Sanjit K. Debnath

Dr. Bhargab Das

Dr. Neelesh Kumar

V.S. PANDEY

10PP15J15002

Jan-15

Dr. Sachin Tyagi

Dr. Manoj Nayak                       Dr. Dinesh Kumar Pal

Dr Umesh k Tiwari

Dr. N S Aulakh

Dr. Sanjit Debnath

VIPENDER SINGH NEGI

20EE15J15005

Jan-15

Dr. Umesh Tiwari

Dr. Harry Garg

Dr. Vinod Karar

Dr. Bhargab Das

Dr. Neelam Kumar

VIPAN KUMAR

20EE15J15008

Jan-15

Dr. Vinod Karar                 Dr. P S Kohli

Dr. Harry Garg

Dr Neelesh Kumar

Dr. Sachin Tyagi

Dr. Sudipta Sarkar

JHULAN KUMAR

20EE15J15006

Jan-15

Dr. Vinod Karar

Mr. Surender Singh Saini

Dr. Neelesh Kumar

Dr. Prasant Mahapatra

Dr. Inderpreet Kaur

DR.VIREN SARDANA

10BB15J15003

Jan-15

Dr. Anurag Agrawal

Dr. Neerja Mittal

Dr. HK Sardana

Dr. Sanjeev Soni

Dr. Sanjit Debnath

A.K. SHUKLA

10PP15J15002

Jan-15

Dr. Amod Kumar

Dr. Balvinder Singh

Dr. Neelesh Kumar

Dr. Sanjeev Kumar

Dr Umesh k Tiwari

DEVENDRA SINGH BISHT

20EE15J15004

Jan-15

Dr. Harry Garg

Mr. Shravana Kumar R.R.

Dr. Sanjit Kumar Debnath

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Sunita Mishra

RAJESH

20EE15J15009

Jan-15

Dr. N S Aulakh

Dr. Umesh K Tiwari                        Dr. Dinesh Kumar Pal

Dr. P K Mahapatra

Dr. Sachin Tyagi

Dr. Akash Deep

POOJA GUPTA

20EE15A15001

Aug-15

Dr. Samir K. Mondal

       

AVESH GARG

20EE15A15002

Aug-15

Dr. SAchin Tyagi

Dr. Neelam Kumari

Dr. Sudipta Sarkar Pal

Dr. Umesh K. Tiwari

Dr. Bhargab Das

GAURAV SINGHAL

20EE15A15003

Aug-15

Dr. Baban S. bansod

Dr. Lini Matthew

Dr. Neerja Mittal

Dr. Sanjeev Virdi

Dr. Manoj Nayak

VIKASH CHANDRA

30EE13A15005

Aug-15

Dr. Bhargab Das

       

VIJAYASANKAR A

30EE13A15004

Aug-15

Dr. Sanjit Debnath

Mr. Shravan Kumar RR

     

MAHESH KUMAR MEENA

30EE13A15009

Aug-15

Dr. Neelesh Kumar

-

-

-

-

RAHUL.K

32EE15A15002

Aug-15

Dr. Vinod Karar

Dr. Amol P Bhondekar

Dr. Harry Garg

Dr. N S Aulakh

Dr. Prasant K Mahapatra

VIRENDER SINGH

20EE16J15003

Jan-16

Dr. Sunita Mishra

Dr. P.K. Khosla (TBRL)

     

MOHIT KUMAR

20EE16J15004

Jan-16

Dr Suman Singh

Mr. Vijay Kumar Meena

Dr Harry Garg

Dr Sanjeev Soni

Dr Neelam

MANISHA SHARMA

20EE16J15005

Jan-16

Dr Suman Singh

Mr. Vijay Kumar Meena

Dr. Akash Deep

Dr Sunita Mishra

Dr Sanjeev Soni

AMANDEEP SINGH

20EE16J15006

Jan-16

Dr. Baban K Bansod

Dr. PK Khosla (TBRL)

     

PALLAVI SHARMA

20EE16J15007

Jan-16

Dr. Sudipta Sarkar Pal

Dr. Sachin Tyagi(CSIO) & Dr.Alpana Bhagatji (TBRL)

Dr.Akash Deep

Dr.Sanjeev Soni

Dr.Sanjib Debnath

PRIYANKA

10PP16J15001

Jan-16

Dr. Suman Singh

Dr. Vandana P. Arya (TBRL)

Dr. Akash Deep

Dr. Manoj K. Nayak

Dr. Raj Kumar

BIR BAHADUR SHERPA

20EE16J15008

Jan-16

Dr. Sachin Tyagi

Dr. Pal Dinesh Kumar
(TBRL)

Dr. Harry Garg

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Manoj K. Nayak

AMANDEEP KAUR

20EE16J15009

Jan-16

Dr. Neerja Mittal

Dr. P.K Khosla (TBRL)

     

SHAILESH MOHINE

20EE16J15010

Jan-16

Dr. Baban K Bansod

Dr. D.R.Saroha

     

MANISH KALRA

20EE16J15011

Jan-16

Dr. Bhargab das

Prof. Satish kumar

Dr. Suman singh

Dr. N.S. Aulakh

Dr. Vinod karar

REETU RANI

10PP16J15002

Jan-16

Dr Suman Singh

Dr. Akash Deep and Prof Boris Mizaikoff

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. Umesh Tiwari

ARVIND KUMAR

20EE16J15012

Jan-16

Dr Baban K Bansod

Mr. Amit Laddi

     

TARANDEEP SINGH

20EE16J15013

Jan-16

Dr. Neerja Mittal

Dr. S. R. S. Iyengar (IIT Ropar)

     

KAUSHAL VAIRAGI

20EE16J15014

Jan-16

Dr Samir K Mondal

Dr Umesh K Tiwari

Dr Raj Kumar

Dr Neelam Kumari

Dr Manoj K Nayak

SHASHANK SUNDRIYAL

20EE16J15015

Jan-16

Dr. Sunita Mishra

Dr. Akash Deep

Dr. Manoj K. Nayak

Dr. Neelam Kumari

Dr. Umesh Tiwari

Pinki Choudhary

10PP16A15001

Aug-16

Dr. Sunita Mishra

 

Dr. Akash Deep

Dr. Manoj K. Nayak

Dr. Sanjeev Soni

Dhirendra Kumar Dhruwe

10PP16A15002

Aug-16

Dr. Manoj Kumar Nayak

Dr. Akash Deep

Dr. Neelam Kumari

Dr. Sudipta Sarkar

Dr. Prasant Mahapatra

viney

20EE16A15003

Aug-16

Dr. Prasant Mahapatra

NA

Dr. Manoj Nayak

Dr. N  S Aulakh

Dr. Sanjeev Soni

Amandeep Moddal

20EE16A15004

Aug-16

Dr. Neelam Kumari

Dr. Vinod Karar

Dr. N. S. Aulakh

Dr. Prasant K Mahapatra

Dr. Amit L Sharma

Ajay Kumar

20EE16A15005

Aug-16

Dr. Sanjeev Soni

NA

Dr. Umesh Tiwari

Dr. Prasant  Mahapatra

 

Yogesh Kumar

20EE16A15006

Aug-16

Dr. Sanjeev Kumar

NA

Dr. Sanjeev Soni

Dr. Prasant K Mahapatra

Dr. Suman Singh

Javed Ahmad

20EE16A15007

Aug-16

Dr. H.K. Sardana

Prof. Satish Kumar

Dr. Neerja Mittal

Dr. Raj Kumar

Dr. Prasant K Mahapatra

Harmeet Kaur

20EE16A15008

Aug-16

Dr. Amit Lochan Sharma

Dr. Akash Deep

Dr. Umesh Tiwari

Dr. Sudipta Sarakr

Dr. Sachin Tyagi

Sarvesh Saini

20EE16A15009

Aug-16

Dr. Sanjeev Soni

 

Dr. Prasant Mahapatra

Dr. Sunita MIshra

Dr. Harry Garg

Varun Saini

20EE16A15010

Aug-16

Dr. Amol P. Bhondekar

 

Dr. Bhargab Das

Dr. Sanjeev Soni

Dr. Neelesh Kumar

Gaurav Dwivedi

20EE16A15011

Aug-16

Dr. Raj Kumar

Dr. Sanjit K. Debnath

Dr. Bhargab Das

Dr. Navneet Singh Aulakh

Dr. Sanjeev Soni

LALIT MOHAN BANGARI

20EE16A15012

Aug-16

Dr. Neelam kumari

-----------------

Dr. Raj kumar

Dr.sachin tyagi

Dr. Umesh Tiwari

Avinash Mishra

20EE16A15013

Aug-16

Dr. umesh Tiwari

Prof RK Sinha

     

MRADULA

10PP17J15001

Jan-17

Dr. Sunita Mishra

       

MAYANK GARG

20EE17J15004

Jan-17

Dr. Suman Singh

Dr. Amit L Sharma

Dr. Neelam Kumari

Dr. Sanjeev Soni

Dr. Sachin Tyagi

SHIPLA SONI

20EE17J15005

Jan-17

Dr. Manoj Nayak

Dr. Baban Kumar Bansod & Dr. Sachin Tyagi

Dr. Neelam Kumari

Dr. Sudipta Sarkar Pal

Dr. Neerja Mittal

Amit Pandey

20EE17J15006

Jan-17

Dr. Samir K. Mondal

       

Amrit Singh

20EE17J15007

Jan-17

Dr. Navneet Singh Aulakh

       

Keshav Samrat Modi

20EE17J15008

Jan-17

Prof RK Sinha

Dr Umesh Tiwari

     

Shivanshu Goel

10PP17J15002

Jan-17

Dr. Sachin Tyagi

-

-

-

-

Arushi Gupta

10PP17J15003

Jan-17

Dr. Amit L.Sharma

Dr. Akashdeep

Dr. Umesh Tiwari

Dr.Sudipta Sarkar

Dr. Sanjeev Soni

Kaushal Kumar Dubey

20EE17J15009

Jan-17

Dr. Navneet Singh Aulakh

Dr. Ashish Saini

     

 

 
 

News & Announcements

Technologies Available